Tato vrstva slouží k zachycení přebytečné dešťové vody a její následné drenáži. Souvrství zelené střechy má za úkol zachytit co největší množství srážkové vody, v momentě, kdy je souvrství již přesycené, právě tato vrstva zajistí odtok pryč ze střechy. Nejpoužívanějším produktem jsou nopové fólie. Druhou variantou jsou retenční a hydroakumulační desky.