Filtrační geotextilie se používá pouze v případě, kdy jako retenční vrstvu zvolíte nopovou fólii. U vegetačních vrstev o mocnosti do 250 mm se plošná hmotnost pohybuje zpravidla mezi 100-200 g/m². Výjimkou může být vyšší mocnost vegetační vrstvy, či větší sklon střechy.