Zpravidla se jako ochranná vrstva používá geotextilie o plošné hmotnosti od 300 do 500 g/m². Filtrační vrstva se běžně u vegetačních souvrství o mocnosti do 250 mm  pohybuje v plošné hmotnosti mezi 100-200 g/m². Výjimkou může být vyšší mocnost vegetační vrstvy, či větší sklon střechy. Pro čerpání dotace NZÚ musí být v roce 2023 ochranná vrstva minimálně 500 g/m².