Hydrofilní vaty, které částečně nahrazují substrát. Např. 3 cm vrstva vaty nahradí 3 cm substrátu. Hlavní výhodou je váha vaty oproti substrátu. Výrazně snížíme zatížení souvrství na střechu. Často se používají třeba na pergoly, nebo na střechy s lehčí konstrukcí.