Kačírek usnadňuje kontrolu nebo údržbu střechy a redukuje možnost pronikání kořenů rostlin do odvodňovacích prvků a pod oplechování. Obsyp je požadován především z požárních důvodů a s ohledem na účinky sání větru a zpravidla se odděluje kařírkovou lištouŠířka obsypu z praného kameniva (oblázků) frakce 16/22 až 16/32 mm je minimálně 500 mm (u velmi malých střech samostatných přízemních objektů lze zvážit zúžení), výška obsypu většinou koresponduje s mocností souvrství, minimálně činí 50 mm.