Okolí střešních vtoků i bezpečnostních přepadů musí být udržováno bez zeleně, musí umožnit volný odtok vody a vizuální kontrolu. Z tohoto důvodu se nad střešní vtoky zelených střech umisťují kontrolní šachty. Okolo kontrolní šachty by měl být vytvořen pás z kačírku.