Podíváme se na základní informace ke správné pokládce rozchodníkových koberců na běžné extenzivní střeše do 20°. Rozchodníkové rohože jsou nejjednodušším a nejbezpečnějším ozeleněním extenzivní zelené střechy. Díky velikosti role 1,2 m2 může s jednou rolí pracovat jen jeden člověk. Koberce eliminují rizika vodní a větrné eroze.

Stačí dodržet pár jednoduchých kroků a můžete se těšit ze své zelené střechy. 

Přijetí a instalace ve 3 krocích:

1. Stanovení realistického plánu:

 • transportu, pracovníků, zabezpečení vykládky na střechu, zajištění možnosti závlahy okamžitě po pokládce
 • vhodné klimatické podmínky pro instalaci, teploty nesmí klesnou pod 0°,teploty přesahující 20° jsou rizikové pro transport, manipulaci a dočasné skladování

2. Po dodávce rozchodníkových rohoží: 

 • palety s rostlinným materiálem umístit na co nejvíce možné stinné místo
 • zajistit distribuci jednotlivých palet na střechu v závislosti na jejím požadavku maximálního zatížení 
 • při manipulaci s rohoží se ujistěte, že konec rohože je vždy nahoře role
 • při pokládce rozchodníkových rohoží berte v úvahu aktuální klimatické podmínky
 • teploty přes 20° vyžadují rychlé zpracování 
 • materiál je nutné položit obratem po dodávce, nejpozději do 24 hodin od dodání

3. Pokyny k pokládce rozchodníkových rohoží:

 • kompletně prolít vrstvu substrátu před pokládkou rohoží a to do plného nasycení 
 • rozložit rohože na vrstvu substrátu: konec rohože rolujte směrem k sobě, postupujte vzad
 • v případě, že je nutné, upravte rohože do požadovaných rozměrů, prořezy je možné provádět silným zoubkovaným nožem, popřípadě pilkou
 • zkontrolovat, zda vegetační rohože dobře zapadají bez překryvů
 • veškerá holá místa vyplnit zbytky rohoží, popřípadě dosypat substrátem
 • bezprostředně po pokládce stejnoměrně přitlačit k povrchu a zavlažit do plného nasycení, doporučenou dávkou 15-20l/m2
 • závlahu je nutné opakovat, pokud je střecha instalována v období bez srážek - závlahu je doporučeno provádět alespoň 2-3x týdně po dobu 3 týdnů, kdy kořeny rostlin budou prorůstat do substrátu, závlahu je možné provádět v menších dávkách 5-10l/m2

Pokud dodržíte výše zmíněné kroky, pokládka koberce pro Vás nebude žádný problém. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.