Slouží jako drenážní a hydroakumulační vrstva vegetačních střech, jedná se o nejpoužívanější řešení v této vrstvě vegetačního souvrství. Pruhy fólie se spojují přesahem dvou řad nopů. Na nopovou fólii budete potřebovat filtrační geotextilii. Některé mají již geotextilii nakašírovanou.