U extenzivních zelených střech se nejčastěji používají rozchodníkové rohože, nebo se provádí výsadba z řízků rozchodníků. U rozchodníkových rohoží máte jistotu okamžitého zeleného efektu a ihned po pokládce hotovou zelenou střechu. V případě výsadby je potřeba se "zeleni" intenzivněji věnovat v podobě zavlažování, pletí, hnojení, nebo zde hrozí riziko větrné eroze. Všechna rizika i péče, která se musí výsadbě věnovat na sebe tak berou pěstitelé rozchodníkových rohoží.